Laskwalificaties Lommers Welding


Lommers Welding speelt voortdurend in op de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van materiaal, techniek, risico- en procesbeheersing. Daarom beschikken de lassers over alle benodigde certificaten zodat zij kwalitatief hoogstaand, veilig én gecertificeerd laswerk garanderen. Elk project waaraan Lommers Welding werkt wordt volledig gedocumenteerd opgeleverd.

Lommers Welding is gecertificeerd voor NEN 1090 executie klasse 1,2,3, en 4, ISO 9001 en ISO-3834-2. Met deze certificering is Lommers Welding uniek in Nederland.

De lasprocessen

Hieronder vindt u een overzicht met lasprocessen welke Lommers Welding hanteert.

  • Lasprojecten met executieklasse 1 tot en met 4;
  • Gecertificeerd voor gekwalificeerd MIG-lassen;
  • MAG-lassen;
  • Booglassen met beklede elektrode;
  • OP-lassen met draadelektrode;
  • Overige lasprocessen.

Daarnaast kiest Lommers Welding ervoor om, in overeenstemming met de Richtlijn Ontwerp Kunstwerken (ROK) van Rijkswaterstaak, om bij alle lasmethodekwalificaties voor de verschillende staalsoorten een maximale hardheid te hanteren van 350, in plaats van 380 zoals voorgeschreven in de NEN-EN 1090.


De lasnormen

Why choose Us?

De ISO 9001 norm is wereldwijd erkend en toont aan dat de diensten en producten van Lommers Welding van de kwaliteit zijn die u mag verwachten. Praktisch gezien is het een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid.

Why choose Us?

VCA is al meer dan 25 jaar dé standaard in veilig, gezond en duurzaam werken. Met een VCA-diploma of -certificaat legt Lommers Welding de basis om iedere dag veilig en gezond de diverse laswerkzaamheden uit te voeren.

Why choose Us?

De NEN-EN 1090 is de geharmoniseerde Europese norm, die van toepassing is op dragende staal en aluminium constructiewerken. Deze certificering is sinds 2014 noodzakelijk voor laswerkzaamheden bij gebouwen, bruggen en verschillende ondersteuningen.